keresés az oldalon
ÁSZF
  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

(ÁSZF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET ALAPÚ GPS FLOTTA ÉS NYOMKÖVETŐ RENDSZER

 

 

 

Ver. 1.1. / 2013.07.01.

  

 

Tartalomjegyzék

 

 

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)........................................................................................... 4

1 Alapfogalmak................................................................................................................................................... 4

1.1  Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi és időbeli hatálya, módosítása.............................. 4

1.2  Szolgáltatás............................................................................................................................................. 4

1.3 Szolgáltató............................................................................................................................................... 5

1.4 Előfizető................................................................................................................................................... 5

1.5 Számlafizető............................................................................................................................................. 5

1.6 Térképszolgáltató...................................................................................................................................... 5

1.7 GSM szolgáltató, Magánszámla................................................................................................................. 5

1.8 Felhasználó.............................................................................................................................................. 6

1.9 Szolgáltatás.............................................................................................................................................. 6

1.10 Szolgáltatás szünetelése......................................................................................................................... 6

1.11 Előfizetői szerződés................................................................................................................................. 6

1.12 Karbantartás........................................................................................................................................... 6

1.13 A Felek közötti kapcsolattartás................................................................................................................. 6

1.14 Elektronikus ügyfélszolgálat..................................................................................................................... 7

1.15 Felhasználói fiók..................................................................................................................................... 7

1.16 Szolgáltatás szüneteltetése..................................................................................................................... 7

2 Szolgáltatási szerződés létrejötte....................................................................................................................... 7

3 Szolgáltatás megvásárlása................................................................................................................................ 9

3.1 Az Eszköz vásárlás szabályai.................................................................................................................... 9

3.2 Termék regisztráció................................................................................................................................... 9

3.3 Meghatalmazott általi regisztráció............................................................................................................. 10

3.4  Szolgáltatások ismertetése..................................................................................................................... 10

4 Szolgáltatás meghatározása, díjak, elszámolás................................................................................................ 10

5 Díjfizetési módok szolgáltatás megvásárlására................................................................................................. 10

5.1  Fizetés banki átutalással/ postai átutalással (csekkel)............................................................................... 10

5.2  Fizetési mód váltása............................................................................................................................... 11

6 Számlázás...................................................................................................................................................... 11

6.1  Az Előfizetőt terhelő késedelmi kamat...................................................................................................... 11

6.2  A Szolgáltatót terhelő késedelmi kamat.................................................................................................... 11

6.3  A késedelmi kamat mértéke..................................................................................................................... 11

6.4  Lejárt tartozások szolgáltatási következményei......................................................................................... 11

7 Szolgáltatás meghosszabbítása, felmondása................................................................................................... 12

7.1  Szolgáltatás felfüggesztése, visszakapcsolása......................................................................................... 13

7.2  Szolgáltatásnyújtás megtagadása........................................................................................................... 13

8 Távfelügyeleti szolgáltatás............................................................................................................................... 14

9 Szolgáltatási információk................................................................................................................................. 14

10 Adatkezelés.................................................................................................................................................. 14

10.1 Az adatkezelés jogalapja........................................................................................................................ 14

10.2 Az adatkezelés célja.............................................................................................................................. 15

10.3 Biztonságos adatkezelés....................................................................................................................... 15

10.4 Az adatkezelés időtartama..................................................................................................................... 15

10.5 Tájékoztatás......................................................................................................................................... 16

10.6 Adatbiztonság....................................................................................................................................... 16

11 Szolgáltatási információk............................................................................................................................... 17

11.1 Nyomkövetés........................................................................................................................................ 17

11.2 Menetlevél szolgáltatás.......................................................................................................................... 17

11.3 Megtett útra vonatkozó kimutatás........................................................................................................... 17

11.4 Sebességmérés.................................................................................................................................... 18

11.5 Átlagfogyasztás számítás....................................................................................................................... 18

11.6 Fordulatszám érzékelő alkalmazása....................................................................................................... 18

11.7 „Mozgás gyújtás nélkül” esemény........................................................................................................... 18

11.8 Hőmérsékletmérés................................................................................................................................ 18

11.9 Üzemanyagszint mérő szonda................................................................................................................ 18

12 Korlátozott jótállás......................................................................................................................................... 20

13 Korlátozott felelősség.................................................................................................................................... 20

13.1 Vis maior.............................................................................................................................................. 20

14 Szolgáltatási szint, rendelkezésre állás meghatározása................................................................................... 21

14.1 "Szolgáltatási Követelések" esetei.......................................................................................................... 21

14.2 Maximális szolgáltatási követelés........................................................................................................... 21

14.3 A szolgáltatási követelés érvényesítése.................................................................................................. 22

15 Az ügyfélszolgálat működése......................................................................................................................... 22

16 Karbantartás................................................................................................................................................. 22

17 Helyes használat és tiltott használat............................................................................................................... 23

18 Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok.......................................................................................................... 23

19 E-útdíj bevallási közreműködői tevékenységre vonatkozó speciális rendelkezések............................................ 24

19.1 E-útdíj bevallási közreműködői tevékenységre vonatkozó speciális rendelkezések.................................... 24

19.2 Fogalmak.............................................................................................................................................. 24

19.2.1 BK.............................................................................................................................................. 24

19.2.2 ÁAK............................................................................................................................................ 24

19.2.3 Adatszolgáltatás.......................................................................................................................... 24

19.2.4 Bevallási Közreműködő................................................................................................................ 24

19.2.5 Bírság......................................................................................................................................... 24

19.2.6 Díjfizetési Szerződés................................................................................................................... 24

19.2.7 Éles Üzemkezdet......................................................................................................................... 24

19.2.8 Feketelista.................................................................................................................................. 24

19.2.9 Feldolgozó rendszer.................................................................................................................... 25

19.2.10 Jogosulatlan úthasználat............................................................................................................ 25

19.2.11 Megbízási szerződés.................................................................................................................. 25

19.2.12 Menetillesztés........................................................................................................................... 25

19.2.13 UD Rendszer............................................................................................................................. 25

19.2.14 Ugrás........................................................................................................................................ 25

19.2.15 Útdíj.......................................................................................................................................... 25

19.2.16 Útdíjtörvény............................................................................................................................... 25

19.2.17 Úthasználati Jogosultság............................................................................................................ 25

19.3 BK bevallási közreműködőként nyújtott szolgáltatásának tartalma............................................................ 26

19.4 BK bevallási közreműködői tevékenységének előfeltételei........................................................................ 26

19.5 Regisztrációs eljárással kapcsolatos rendelkezések................................................................................ 26

19.6 Értesítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések............................................................................ 27

19.6.1 Értesítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések................................................................... 27

19.6.2 Értesítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések................................................................... 27

19.7 Szolgáltató felelőssége.......................................................................................................................... 29

19.8 Adatkezelés.......................................................................................................................................... 29

19.9 Panaszkezelés...................................................................................................................................... 30

19.10 Egyéb rendelkezések........................................................................................................................... 30

19.11 Bevallási közreműködői tevékenységre irányuló Megbízási szerződés megszűnése................................ 30

20 Vitás ügyek rendezése.................................................................................................................................. 31

21 Felügyeleti szervek....................................................................................................................................... 31

22 Az általános szerződési feltételek elérhetősége.............................................................................................. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 

 

1      Alapfogalmak

 

1.1              Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi és időbeli hatálya, módosítása

 

A Szolgáltató a szolgáltatást ezen, a jogviszonyt megtestesítő dokumentum alapján és elfogadását követően nyújtja az Előfizető részére, aki köteles annak feltételeit betartani és az igénybevett szolgáltatásért a díjszabásban meghatározott díjat megfizetni. 

 

Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása. 

 

Az ÁSZF tárgyi hatálya a szolgáltatások meghatározása pontban specifikált szolgáltatásokra terjed ki. 

 

Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Előfizető, Számlafizető, Felhasználó

 

Az ÁSZF a Szolgáltató oldalán a szerződéskötést megelőzően tanulmányozható, letölthető, illetve a szerződéskötés folyamata közben is elolvasható. 

A jelen dokumentum által meghatározott feltételek érvényessége a szolgáltatás megvásárlásától a pénzügyileg rendezett szolgáltatási időszak végéig tart.

 

Az Általános Szerződési Feltételeket – azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 7 nappal megelőzően a Szolgáltató honlapján elérhetővé teszi.  

 

 

1.2              Szolgáltatás

 

A szolgáltatás során az Előfizető gépjárművében elhelyezett patrolTrack modemegység gyűjti, tárolja és GPRS hálózaton keresztül a Szolgáltató üzemeltetésében lévő szerverrendszerbe továbbítja a gépjármű közlekedési adatait. Szolgáltató a szolgáltatás keretében interneten keresztüli hozzáférést biztosít szerverrendszeréhez, a gépjármű digitális térképen történő on-line megtekintéséhez. Az Előfizető által létrehozott felhasználói név és jelszó megadását követően interneten keresztül válik - „Google Maps” alapú digitális térképen - nyomon követhetővé azon járművek pozíciója és útvonala, amelyekben elhelyezett modemekhez a megadott felhasználói név és jelszó került hozzárendelésre. A szolgáltatás az előfizetéskor kiválasztott térképszolgáltató (pl. Google Maps), szolgáltatási területén tartózkodó gépjárművek esetében lesz elérhető.

 

Szolgáltatások meghatározása:  

 

        Google Maps alapú világtérkép szolgáltatás

        Gépjármű pozíciójának meghatározása

        On-line internetes nyomkövetés digitális térképen

        Megtett útvonalak megtekintése és visszajátszása

        Aktuális pozíció közlése SMS-ben utca szinten  

 

        Útnyilvántartás szolgáltatás 

Megállási pontok, sebesség, parkolás, menetidő, stb. rögzítése útnyilvántartás formájában letölthető PDF, HTML, EXCEL formátumokban.

 

1.3              Szolgáltató 

 

A  patrolTrack termékhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására jogosult üzleti vállalkozás: 

 

Szolgáltató adatai

 

Név:                           

 

PATROLLINE KFT. 

Székhely:                  

 

2120 Dunakeszi Bagoly u. 12. 

Telephely:                  

 

8000 Székesfehérvár Királysor 30.

Ügyfélszolgálat:        

 

22/317-367, 22/503-078

Telefax:                     

 

22/317-367, 22/503-078

Cégjegyzékszám:     

 

13-09-126453

Adószám:                  

 

14647503-2-13

Bankszámla száma:

 

12035803-01141164-00100005

ÁSZF elérhetősége: 

 

map.patroltrack.eu – Termékaktiválás - ÁSZF

Internetes honlap: 

 

www.patroltrack.eu 

 

 

1.4              Előfizető

 

Az a természetes, vagy jogi személy, aki a Szolgáltatóval jelen Általános Szolgáltatási Feltételek alapján és annak elfogadásával érvényes szolgáltatási szerződést kötött. Amennyiben a szolgáltatási szerződésben az Előfizető a Számlafizetőtől elkülönülő fél, a Számlafizető meghatározás alatt az

Előfizetőt is érteni kell.

  

 

1.5              Számlafizető

 

Az a természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltatás díjának számla alapján történő fizetésére kötelezett. A Számlafizető egyetemlegesen felel az Előfizetővel a szolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben a szolgáltatási szerződésben a Számlafizető az Előfizetőtől elkülönülő fél, az Előfizető meghatározás alatt a Számlafizetőt is érteni kell.  

 

 

1.6              Térképszolgáltató

 

A szolgáltatás nyújtásához szükséges térképadatbázisokat - a Szolgáltatóval fennálló szerződéses viszonya alapján - biztosító és a Szolgáltatótól független harmadik vállalat.

 

 

1.7              GSM szolgáltató, Magánszámla

 

A szolgáltatás nyújtásához szükséges GSM adatátviteli rendszert biztosító független harmadik vállalat. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Előfizető az adatkommunikációs szolgáltatást biztosítsa valamely GSM szolgáltatóval megkötött előfizetői szerződés vagy a Szolgáltató közreműködésével megkötött Magánszámla szerződés útján.

Magánszámla: Minden hanghívás és SMS díját, továbbá a Díjszabásban meghatározott díjcsomag esetén a roaming adatforgalmat, valamint Díjszabásban meghatározott díjcsomag esetén a szolgáltatási területen kívüli adatkommunikáció díját a GSM szolgáltató közvetlenül számlázza az Előfizetőnek a Magánszámla szerződés alapján.

 

 

 

1.8              Felhasználó

 

Az a természetes személy, aki jogszerűen és tudatosan birtokolja a patrolTrack terméket.

 

 

1.9              Szolgáltatás

 

A Szerződés alapján a Szolgáltató által nyújtott, és a jelen ÁSZF 1. számú függelékében meghatározott Szolgáltatások összefoglaló elnevezése.

Szolgáltató az Előfizetői szerződésben választott díjcsomagban meghatározott patrolTrack Szolgáltatásokat nyújtja.  

 

 

1.10           Szolgáltatás szünetelése

 

Olyan időszak, mely alatt a Szolgáltató jogszerűen nem teljesíti a jelen szerződés „Szolgáltatás” pontjában meghatározott szolgáltatást. A szolgáltatás szünetelése a szerződés hatályát nem érinti.

 

 

1.11           Előfizetői szerződés

 

A Szolgáltató és az Ügyfél között a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával létrejövő, a Szolgáltatás igénybevételére irányuló egyedi szerződés.

 

 

1.12           Karbantartás

 

A rendszer folyamatos üzemszerű működésének biztosítása érdekében a Szolgáltató által elvégzendő rendszeres karbantartási munkálatok.  

 

 

1.13           A Felek közötti kapcsolattartás

 

A jelen szerződében foglalt jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése során a szerződő felek nyilatkozataikat, értesítéseiket, kérelmeiket joghatályosan kizárólag írásban postai úton, nem magánszemélyek esetén cégszerű aláírással, igazolható módon tehetik meg.

 

A www.patroltrack.eu weboldalon előfizetőnek lehetősége van:

 

1.    Terméket regisztrálni

2.    Felhasználói fiókot létrehozni, törölni

3.    Felhasználói nevet és jelszót módosítani

4.    Felhasználói fiók jogosultsági rendjét kialakítani

5.    Gépjármű közlekedési adatait törölni

 

Az ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT segítségével az előfizetőnek lehetősége van:

 

6.    Távfelügyelet felé bejelentkezést kezdeményezni

7.    Szolgáltatásokat vásárolni

8.    Fizetési módot változtatni

9.    Adatait módosítani (számlázási adatok, postacím stb.)

10.  Számlainformációkról tájékozódni

11.  Szolgáltatást lemondani

12.  Szolgáltatást visszakapcsolni

13.  Hibát, működési rendellenességet bejelenteni 

 

1.14           Elektronikus ügyfélszolgálat 

 

Szolgáltató fentiekben felsorolt bizonyos témakörök ügyintézésére – az alábbi email címen elérhető elektronikus ügyfélszolgálatot működtet. Szolgáltató az alábbi email címen fogadja és válaszolja meg az Előfizető szolgáltatással kapcsolatban felmerült kéréseit, bejelentéseit:

 

Email: info@patroltrack.eu

 

A Szolgáltató a bevallási közreműködői tevékenységével kapcsolatos (így különösen az úthasználati jogosultság igénylésével, a patrolTrack eszköz működésével kapcsolatos) panaszok kezelésére külön Call Centert tart fenn, melynek elérhetőségei:

 

Telefon:  

Email: ugyfelszolgalat@eutdijfizetes.hu  A Call Center levelezési címe:

 

 

1.15           Felhasználói fiók

 

A Szolgáltatás során az Előfizető gépjárművében elhelyezett Eszköz gyűjti, tárolja és GPRS hálózaton keresztül a Szolgáltató üzemeltetésében lévő szerverrendszerbe továbbítja a gépjármű közlekedési adatait. Szolgáltató a Szolgáltatás keretében interneten keresztüli hozzáférést biztosít szerverrendszeréhez, a gépjármű digitális térképen történő on-line megtekintéséhez. A felhasználói név és jelszó megadását követően interneten keresztül, a felhasználói fiókba belépve válik - „Google Maps” alapú digitális térképen - nyomon követhetővé azon járművek pozíciója és útvonala és a választott Díjcsomag szerinti Szolgáltatások adatai, amelyekben elhelyezett Eszközhöz a megadott felhasználói név és jelszó került hozzárendelésre.

A Szolgáltatás a Térképszolgáltató (pl. Google Maps) szolgáltatási területén tartózkodó gépjárművek esetében elérhető. 

A felhasználói fiók a Szolgáltató map.patroltrack.eu honlapjáról érhető el. 

A felhasználói fiókba a Szolgáltató által biztosított felhasználói név és jelszó segítségével léphet be az Ügyfél.

Amennyiben egy Eszköz felhasználói fiókja törlésre kerül, minden, az eszközhöz tartozó közlekedési adat is végérvényesen és visszaállíthatatlanul törlődik!

 

 

1.16           Szolgáltatás szüneteltetése

 

Olyan időszak, mely alatt a Szolgáltató jogszerűen nem teljesíti a Szolgáltatást. A Szolgáltatás szünetelése a szerződés hatályát nem érinti. 

A Szolgáltatás szüneteltetésének részletes szabályait jelen ÁSZF 7. pontja tartalmazza.

 

 

 

2      Szolgáltatási szerződés létrejötte

 

Szerződő felek az előfizetői szerződést üzletkötőn, ügyfélszolgálaton keresztül írásban kötik meg. Az előfizetői szerződésből - az Általános Szerződési Feltételek alapján - fakadó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése akkortól történik, amikortól a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét biztosítja. 

 

                  Üzletkötőn vagy ügyfélszolgálaton keresztül

Az üzletkötőn vagy ügyfélszolgálaton keresztül megkötött írásos szerződés úgy jön létre, hogy az Előfizető a szerződést aláírásával hitelesíti. A szerződés aláírásával az Előfizető az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve elfogadottnak tekinti. A szerződés a felek között határozatlan időre jön létre kivéve, ha a felek a szerződés időtartamát előre meghatározzák. Az aktiválást követően a Szolgáltató az Előfizetőnek megküldött e-mailben jelzi a szolgáltatás aktív állapotát. 

 

A szolgáltató által üzemeltetett www.patroltrack.eu honlapon a megvásárolt termék regisztrációjával egyidejűleg Előfizető ráutaló magatartással nyilatkozik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.

 

A szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató számlát állít ki Előfizető/Számlafizető részére, melynek teljesítését követően, Szolgáltató maximum 10 napon belül aktiválja a megrendelt szolgáltatásokat, Előfizető számára.

 

Az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei: 

 

a.    az igénylő (Előfizető) neve 

b.    számlázási címe és tartózkodási helye (értesítési/postai címe), e-mail címe, telefonszáma (mobil) nem természetes személy Előfizető esetén: az Előfizető cégneve, székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, bankszámlaszáma, e-mail címe, értesítési címe, telefonszáma, kontaktszemély neve az Előfizető hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelező adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak a vonatkozó jogszabályban meghatározott céloktól eltérő felhasználásához az alábbiakban megfogalmazott nyilatkozat alapján: 

 

Az Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a díjak számlázása céljából – saját pénzügyi rendszerében – kezelhesse a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, az Előfizető által rendelkezésre bocsátott személyes adatait (különösen: név, lakcím/székhely, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, e-mail cím, modem sorozatszám stb.).

 

Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatások teljesítése érdekében jogosult az Előfizető/Felhasználó gépjárművének helyzetét meghatározó földrajzi koordináták - mint személyes adatok - nyilvántartására, gépi feldolgozására (adatok tárolása, azokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és szerződésszerű továbbítása).

 

Előfizető tudomással bír arról, hogy a térképszolgáltatás külföldön történő használata (roaming) esetén a roaming díjak a GSM szolgáltató mindenkori roaming díjszabása alapján kerülnek elszámolásra, amennyiben a megrendelt díjcsomag nem tartalmazza a „preferált roaming hálózatok használata” opciót valamint a térképszolgáltatás használatához Előfizető nem a Szolgáltató által forgalmazott SIM kártyát veszi igénybe.

 

Szolgáltató kijelenti, hogy a mindenkori roaming díjszabás alapján elszámolt roamingdíj többszörösen meghaladhatja a „preferált roaming hálózat használata” opció használatával elérhető roamingdíjat.

 

Az ÁSZF elfogadásával és termék regisztrációjával a felek elismerik, hogy az Általános Szolgáltatási Feltételekben meghatározottakat magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Előfizető az Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a szolgáltatást a patrolTrack nyomkövető egység működését, műszaki paramétereit, használati lehetőségeit és kockázatait részletező és ahhoz átadott Telepítési és Alkalmazási Útmutató ismeretében veszi igénybe.  

 

 

Adatkommunikációs szolgáltatás igénybevétele a Szolgáltató által biztosított SIM kártyák igénybevételével

 

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy az Előfizető a Szolgáltató által forgalmazott, kifejezetten a Szolgáltatás paramétereihez igazodó, a költségeket optimalizáló, kedvezményes díjjal elszámolt roaming használatot biztosító előfizetői szerződés keretében vegye igénybe a Szolgáltatáshoz szükséges adatkommunikációs szolgáltatást, melyre a szerződéskötéssel egyidejűleg megkötött Magánszámla szerződés alapján válik jogosulttá az Előfizető.

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által biztosított SIM kártya a Magánszámla szerződés megkötését követően is a Szolgáltató tulajdonát képezi, melyet a Szerződés felmondása esetén Előfizető köteles a Szolgáltató részére igazolható módon visszaszolgáltatni. A SIM kártya elvesztése vagy tönkretétele esetén a Szolgáltató az Előfizetői szerződésben meghatározott összegű kártérítést jogosult érvényesíteni.

 

 

Adatkommunikációs szolgáltatás igénybevétele az Előfizető által a GSM szolgáltatóval megkötött előfizetői szerződés alapján

 

Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy Előfizető a választása szerinti GSM szolgáltatóval megkötött előfizetői szerződés alapján biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkommunikációs szolgáltatást.

 

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Szolgáltatás paramétereihez igazodó, költségeket optimalizáló adatkommunikációs díjcsomag kiválasztása szakértelmet igénylő feladat.

Szolgáltató javasolja, hogy Előfizető speciális telemetriás alkalmazásokra optimalizált SIM kártyát vegyen igénybe, melynek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vegye figyelembe:

 

-  a szolgáltatást belföldön vagy külföldön veszik igénybe, 

-  kerekítés egysége, 

-  preferált hálózatok definiálása, 

-  egyedi fuvarozásra kialakított konstrukciók.

 

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a helytelenül megválasztott, kedvezőtlen elszámolású adatkommunikációs díjcsomagok okozta költségek mértékéért.

 

Amennyiben az Előfizető nem a Szolgáltató által biztosított SIM kártya útján veszi igénybe az adatkommunikációs szolgáltatást, abban az esetben Szolgáltató az Eszköz és kiegészítőinek meghibásodása esetén sem vállalja az adatkommunikációs díjak megtérítését.

 

 

 

3   Szolgáltatás megvásárlása

 

3.1                Az Eszköz vásárlás szabályai

 

Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Eszközöket és kiegészítőket választása szerint megvásárolhatja. Az Eszköz és kiegészítőinek ára a mindenkori Díjszabásban kerül meghatározásra.

Eszközvásárlás esetén a megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató az Eszköz illetve kiegészítői árának megfizetése céljából díjbekérő számlát küld az Ügyfél által megjelölt email címre. Az összeg beérkezését követően a Szolgáltató számlát állít ki, melyet postai úton megküld az Ügyfélnek.

 

 

3.2                Termék regisztráció

 

A szolgáltatás megvásárlása előtt a terméket regisztrálni kell a www.patroltrack.eu internetes oldalon. Ez a termékkel kapott lezárt borítékban található sorozatszám és e-mailen igényelt, és Szolgáltató által visszaküldött regisztrációs kód segítségével végezhető el. 

Figyelem! Az ÁSZF elfogadása nélkül a termék nem regisztrálható! 

A termék regisztrációjának törlése esetén a szolgáltatások további igénybevételéhez ismételten regisztrálni szükséges. Az ismételt regisztráció az eredeti regisztrációs kóddal tehető meg. Amennyiben egy eszköz regisztrációs fiókja törlésre kerül, minden, az eszközhöz tartozó közlekedési adat is végérvényesen és visszaállíthatatlanul törlődik. A termék regisztrációja csak abban az esetben törölhető, ha szolgáltatás lemondása az elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül igazolható módon a Szolgáltató visszaigazolásával történt meg.

3.3                Meghatalmazott általi regisztráció 

 

A patrolTrack termék regisztrációjával szolgáltatási szerződés jön létre a Szolgáltató és az Előfizető között. 

Amennyiben az Előfizető harmadik személyt (pl. a terméket értékesítő kereskedőt) hatalmaz fel a termék regisztrálására, a regisztrációt megelőzően a termékhez mellékelt Elfogadó és Felhatalmazó Nyilatkozat aláírásával kell tanúsítania, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadásával veszi igénybe a szolgáltatást. 

Az Elfogadó és Felhatalmazó Nyilatkozat másolatát a meghatalmazott regisztráló köteles megőrizni és a Szolgáltató kérésére bármikor bemutatni. Az Elfogadó és Felhatalmazó Nyilatkozat aláírásának elmulasztása esetén Szolgáltató mindenfajta felelősséget kizár, és a kötelezettség elmulasztásából keletkező károkat Előfizetőre hárítja.  

 

 

3.4                Szolgáltatások ismertetése

 

A termék regisztrálása belépésre jogosít a www.patroltrack.eu weboldal „Online flottakövetés” szolgáltatási felületére, ahol Szolgáltató teljes körű hozzáférést biztosít Előfizető részére az összes elérhető szolgáltatáshoz.

 

   

4      Szolgáltatás meghatározása, díjak, elszámolás

 

A Szolgáltató a szolgáltatás tartalmát, ellenértékeként járó szolgáltatási díjakat, a mindenkori Díjszabás mellékletben rögzíti, amely az Általános Szolgáltatási Feltételek szerves részét képezi. A mindenkori díjszabás átvehető a Szolgáltatónál, vagy a viszonteladóknál.

Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás tartalmát, díját vagy annak egyes elemeit a Szolgáltató 15 napos előzetes értesítést követően megváltoztathatja, és új szolgáltatáscsomagokat alakíthat ki.  A díjszabás vagy a szolgáltatás tartalmi módosítása elfogadottnak tekintett, amennyiben az Előfizető ráutaló magatartással a szolgáltatást a már módosított díjjal hosszabbítja meg. 

Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az előfizetői szerződés megkötésével az Őt megillető jogokat harmadik személyre átruházza. Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelyek az általa létrehozott hozzáférésen keresztül történnek. 

            Díjfizetés gyakorisága, számlázási időszak    

Folyamatos számlázású (készpénzzel, csekkel, vagy átutalással teljesítő) Előfizetők esetében az előfizetési díj megfizetése a választott 3, 6 vagy 12 hónapos szolgáltatási csomag ellenértékének megfelelően az igénybevétel megkezdésekor előre esedékes. A számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül esedékes. 

A Szolgáltatónak jogában áll a számlázási időszakot módosítani, vagy az Előfizetők egyes csoportjai számára egyedileg meghatározni. A számlázási időszak módosulásáról a Szolgáltató az Előfizetőt jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon értesíti, kivételt képeznek ez alól az egyedi kereskedelmi megállapodások.

  

 

5      Díjfizetési módok szolgáltatás megvásárlására

  

5.1                Fizetés banki átutalással/ postai átutalással (csekkel)

 

Banki átutalás esetén Szolgáltató a szolgáltatási szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül a számlázási címnek megfelelően a megadott email címre előleg bekérőt, - csekkes fizetési mód esetén pedig a számla mellé csekket - küld. Az átutalásos számlát Előfizetőnek banki átutalással, a Szolgáltató a mindenkori bankjánál vezetett bankszámlájára, a csekket postai készpénzes befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az utalás beérkezését követően Szolgáltató az Előfizető részére jóváírja a befizetést.

 

 

5.2                Fizetési mód váltása 

 

Fizetési mód váltásra írásban az elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül van lehetőség. Az e-mail-ben kezdeményezett módosítás elfogadásáról az ügyfélszolgálat válaszlevelet küld.  

 

 

 

6      Számlázás 

 

A Szolgáltató az esedékes díjakról előleg bekérőt állít ki Előfizető részére, melyet az előfizető által megadott email címre megküldi. Az előleg bekérő összegét az azon feltüntetett határidőig kell kiegyenlíteni. A kiegyenlítést követően, Szolgáltató az előleg bekérő alapján végszámlát bocsát ki, melyet Előfizető által megadott postacímre megküld.

A Szolgáltató a fel nem számított, vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat, vagy költséget az esedékesség napjától számított három éven belül számlázhatja. 

A számla kiegyenlítése elsősorban az Előfizető által választott módon, vagy valamennyi fizetési mód igénybevételével történhet. A Szolgáltató az összeg folyószámlájára kerülését ellenőrzi, nyilvántartásában kimutatja, és Előfizető kérésére ügyfélszolgálatán keresztül az Előfizető számára hozzáférhetővé teszi.  

 

 

6.1                Az Előfizetőt terhelő késedelmi kamat

 

A Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Előfizető a számlán feltüntetett időpontig a számla összegét nem fizeti meg. 

A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Előfizető a számla szerinti összeget nem fizeti meg.  

 

 

6.2                A Szolgáltatót terhelő késedelmi kamat

 

A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben köteles haladéktalanul visszafizetni. A Szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének a kezdő napja a számla megfizetésének a napja, végső napja az összeg visszafizetésének napja.  

 

 

6.3                A késedelmi kamat mértéke 

 

A késedelmi kamat mértéke, az Előfizető és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén is a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese minden naptári napra lebontva, időarányosan alkalmazva.  

 

 

6.4                Lejárt tartozások szolgáltatási következményei

 

Lejárt tarozás esetén, annak kiegyenlítéséig az előfizetői termékre a következő korlátozások érvényesek:

 

       A felhasználói fiókba nem lehet kiválasztani az adott járművet

       Nem lesz látható a térképen a gépkocsi

       A gépjárműhez tartozó, semmilyen adat nem lesz megjeleníthető és letölthető

 

 

7      Szolgáltatás meghosszabbítása, felmondása

 

A szolgáltatás meghosszabbítása az elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül tehető meg. 

A lejárt szolgáltatást a Szolgáltató a lejárati dátumtól számított 5 napig hosszabbítja meg, ezen belül van lehetőség a szolgáltatás meghosszabbítására annak megszakítása nélkül.  

 

       A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről 

Amennyiben Előfizető a szolgáltatást a már pénzügyileg rendezett időszak előtt mondja fel, akkor a lejárati időszakig fel nem használt szolgáltatás ellenértéke csak abban az esetben követelhető vissza, ha a legutolsó igénybevett 3 hónap üzemidő periódusának átlaga 95% alatti.

 

Szolgáltató a banki átutalással vagy csekkes fizetési módban megrendelt szolgáltatások nyújtását az Előfizető részéről folyamatos igénynek és megrendelésnek tekinti, ezért a szolgáltatás írásos lemondásáig jogszerűen szolgáltat.

Ilyen esetekben a Szolgáltató és az Előfizető között határozatlan idejű szerződés jön létre. Az Előfizető kérésére a szolgáltatás lemondással megszüntethető, vagy határozatlan időre szüneteltethető. Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás előtt, a tárgyhónapot követő hónap elsejétől kezdődően kérheti. A szüneteltetés az Előfizető által írásban kért visszakapcsolásig tart.

       A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről

Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának ideje – az Előfizető általi szerződésszegés és az előfizetési díj nem fizetése miatti felmondás kivételével – nem lehet kevesebb, mint 30 nap. 

 

A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni az Előfizetőnek, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ebben az esetben az értesítést Szolgáltató egyéb módon is teljesítheti. (pl. e-mailben vagy a szolgáltatási web felületen az Előfizető belépésekor)

       A felmondásnak tartalmaznia kell:

a.    a felmondás indokát,

b.    a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját,

c.     ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával

 

Az előfizetői szerződés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az Előfizető részére a Szolgáltató írásbeli felmondását kézbesítették. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által az Előfizető utoljára bejelentett nevére és címére küldött tértivevényes levél az „átvételt megtagadta, nem fogadta el, nem kereste, ismeretlen vagy elköltözött, elhunyt” jelzéssel érkezik vissza. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének időpontja a visszaérkezéstől számított 3. nap. Az előfizetői szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizetőt a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.

       Felmondás Előfizető szerződésszegése esetén

A Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése esetén az előfizetői szerződést a szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről meghatározott szabályai szerint 15 napos határidővel felmondhatja, ha 

 

a.    az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű* működését, 

b.    az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja

 

* Különösen a Szolgáltató rendszerének rendeltetésszerű működését veszélyeztető cselekmények („Helyes használat és tiltott használat” fejezet)

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Előfizető nem tartja be a Térképszolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben rögzítetteket, vagy általában jogszabálysértő magatartást tanúsít a rendszerrel kapcsolatban (a rendszer integritásának megsértése, kódvisszafejtés, illegális tartalmak feltöltése stb.), akkor kártérítési, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül megszüntethesse az Előfizető felhasználói fiókját. A hozzáférés megszüntetése nem zárja ki a Szolgáltató ezen okok alapján történő további jogérvényesítését.

 

                  Előfizetői szerződés felmondása Szolgáltató által díjtartozás esetén

 Szolgáltató az előfizetői szerződést - díjtartozás esetén – azonnali hatállyal jogosult felmondani. (Rendkívüli felmondás) Szolgáltató a fizetési határidő lejáratát követően 5 napig biztosítja Előfizető részére a szolgáltatás elérhetőségét, majd felfüggeszti azt, és élhet a rendkívüli felmondás lehetőségével.

 

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha  

az Előfizető díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesítette, de az azt követő 5 napban Szolgáltató felé hitelt érdemlően igazolja a díjfizetés megtörténtét.

 

 

7.1                Szolgáltatás felfüggesztése, visszakapcsolása  

 

A szolgáltatás visszakapcsolását az elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül írásban lehet kérni, amelyet Szolgáltató a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül a díjszabás szerinti visszakapcsolási díj megfizetését követően elvégez. A Szolgáltató 6 hónapot meghaladó szolgáltatás szüneteltetése esetén számít fel visszakapcsolási díjat, abban az esetben, amikor a Szolgáltatás szüneteltetése Előfizető kérésére történt és Előfizetőnek díjtartozása nem volt. A szolgáltatás szüneteltetésének kezdési időpontja az adott patrolTrack termékre utolsóként lejáró szolgáltatás lejárati dátuma. A visszakapcsolási díj csekkel, átutalással, vagy készpénzzel egyenlíthető ki. A visszakapcsolási díj nem foglal magába szolgáltatási díjat, ezért azt a visszakapcsolási díj felett kell megfizetni. A visszakapcsolási díj megfizetéséig nem vásárolható szolgáltatás az adott termékre.

A szolgáltatás szüneteltetését az Előfizető kizárólag teljes hónapra, naptári hónapra kérheti. A 12 hónapot meghaladó szüneteltetés esetén a szolgáltatás visszakapcsolása a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül kérhető és legalább 6 havi szolgáltatás előre történő díjfizetésével.

 

Amennyiben Előfizető az esedékes díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy Szolgáltató a határidőt követő 6. napon a szolgáltatást felfüggeszti. Abban az esetben, ha a szolgáltatás az Előfizető nem, vagy késedelmes teljesítése miatt került felfüggesztésre, úgy a szolgáltatás visszakapcsolásához Szolgáltató visszakapcsolási díjat számít fel.  A visszakapcsolási díj mértéke: 5.000 Ft + Áfa / egység

 

 

7.2            Szolgáltatásnyújtás megtagadása 

 

A Szolgáltatót bizonyos esetekben nem terheli szerződéskötési kötelezettség, ezért fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján megtagadhassa az előfizetői szerződés megkötését az alábbi esetekben: 

 

       ha a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Előfizetőnek a Szolgáltató felé tartozása van

       ha a Szolgáltatónál korábban igénybevett szolgáltatást az Előfizető súlyos szerződésszegése miatt, Szolgáltató rendkívüli felmondással szüntette meg

 

Ha az Előfizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy:

 

       az újabb szerződéskötést az Előfizető korábban fennálló tartozásának és késedelmi kamatainak megfizetéséhez kösse

       a szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatási díj megfizetésével együtt háromhavi előfizetési díjnak megfelelő összeg, mint biztosíték megfizetését kérje, mely biztosíték a szerződés megszűnése esetén díjtartozás hiányában Előfizetőnek visszajár  

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti lehetőségek közül megítélése szerint válasszon, vagy azokat együttesen alkalmazza.

 

 

 

8      Távfelügyeleti szolgáltatás 

 

Szolgáltató a patrolTrack termék riasztási eseményeit fogadni képes szerződött távfelügyeletekkel tart fent együttműködést. Szolgáltató, Előfizető külön igényére, többletszolgáltatásként, 24 órás gépjárművédelmi felügyeletet képes biztosítani. Ez a szolgáltatás egy külön szolgáltatói szerződés megkötésével, és többlet díj megfizetésével vehető igénybe.

 

 

 

9      Szolgáltatási információk  

 

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges térképadatbázisokat tőle független vállalatoktól szerzi be, továbbiakban Térképszolgáltatók. Ezen okból kifolyólag a szerződő Felek általuk befolyásolhatatlan, külső oknak (vis major) tekintik a térképszolgáltatás határozott vagy határozatlan idejű megszűnését, így ebből eredő kártérítésre, vagy kártalanításra csak a kifizetett szolgáltatási díjak erejéig van lehetőség. 

Előfizető kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek mellett a http://www.google.hu/accounts/TOS linken megtalálható Térképszolgáltató Általános Szerződési

Feltételeit is elfogadta (a link idővel változhat).

Előfizető elfogadja, hogy annak előzetes felmérése, hogy az általa használandó térkép részletezettsége és aktualitása megfelel-e elvárásainak az Előfizető feladata. 

Előfizető az patrolTrack termék regisztrálásával elfogadja a szolgáltatás nyújtásához használt térkép minőségét, részletezettségét, aktualitását és a szolgáltatás igénybevétele során azokkal szemben további igényt nem támaszthat.

Előfizető elfogadja, hogy a készülék használata során a helymeghatározás pontosságát az adott pillanatban érzékelt műholdak száma jelentősen befolyásolja.

A megfelelő pontosságú műholdas helymeghatározáshoz legalább 6-8 műholdra optikai rálátás szükséges. 

A helymeghatározás nem lehetséges, amennyiben legalább 4 műholdra nincs az eszköznek optikai rálátása. Ez a feltétel fedett térben (garázs, parkolóház, alagút, benzinkút, szűk, keskeny utca stb.) nem teljesül, ezeken a helyeken a jármű mozgása sem követhető.

Előfizető elfogadja, hogy erősen árnyékolt helyeken (pl. vasbeton épület, mélygarázs) illetve a távközlési szolgáltató lefedettségének (térerő) hiányosságai miatt szintén előfordulhat a GSM/GPRS átviteli csatorna kiesése, amely a helyzetmeghatározás pontatlanságához, vagy hiányosságához vezethet.

 

 

 

10  Adatkezelés

 

10.1           Az adatkezelés jogalapja 

 

A Szolgáltató, mint Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően jár el.  

 

 

10.2           Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az Előfizető részére a szolgáltatást teljesíthesse, valamint a szolgáltatás ellenértékét kiszámlázhassa. Az Előfizető lentebb részletezett adatainak beszerzése, nyilvántartása, kezelése, feldolgozása, összekapcsolása jelen dokumentum elfogadásával Előfizető részéről önkéntesen, egyértelműen és kifejezett hozzájárulás alapján megadottnak tekintett. 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az Előfizető adatait titkosan kezeli, azokat csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek részére adja ki.

 

 

10.3           Biztonságos adatkezelés

 

A patrolTrack rendszer értékesítésekor kézhez kapott termékazonosítóhoz és az azt követően e- mailben megkapott regisztrációs kódhoz, az ügyfél a regisztrációkor rendeli hozzá a saját felhasználói nevét és jelszavát, amely kizárólagos hozzáférést biztosít az eszköz által szolgáltatott adatokhoz. A felhasználói név és jelszó, nem visszafejthető formában kerül tárolásra, így az senki számára sem hozzáférhető. 

 

A belépési jelszó elvesztése esetén a Felhasználó a felhasználói név és eszközazonosító megadásával az info@patroltrack.eu e-mail címre küldhet kérést. Szolgáltató, az Előfizető által a regisztrációkor rögzített email címére, ideiglenes felhasználói nevet és jelszót küld vissza, mely alkalmas lesz az Előfizetői fiókba történő belépéshez, és a belépési adatok azonnali megváltoztatásához. Amennyiben a regisztrációkor megadott e-mail cím révén a jelszó illetéktelen személy tudomására jut, a Szolgáltató az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget. A felhasználói név vagy eszközazonosító hiánya esetén a Felhasználó csak postai úton a Szolgáltató címére küldött levélben kérhet ideiglenes belépésre jogosító felhasználó nevet illetve jelszót.

 

A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget azért, ha az Előfizető által magadott jelszóval illetéktelen személyek visszaélnek, illetve a szolgáltatói szerverrendszert külső jogosulatlan behatás éri.

Előfizető elismeri és elfogadja, hogy felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni, így felelősséggel tartozik mindazon tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.

Az Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a díjak számlázása céljából – saját pénzügyi rendszerében – kezelhesse a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, az Előfizető által rendelkezésre bocsátott személyes adatait (különösen: név, lakcím/székhely, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, e-mail cím, modem sorozatszám stb.). Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatások teljesítése érdekében jogosult az Előfizető/Felhasználó gépjárművének helyzetét meghatározó földrajzi koordináták - mint személyes adatok - nyilvántartására, gépi feldolgozására (adatok tárolása, azokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és szerződésszerű továbbítása).  

 

 

10.4           Az adatkezelés időtartama

 

Az Előfizető által a jelen dokumentumban adott adatkezelési felhatalmazás kizárólag a fent meghatározott személyes adatok körére terjed ki, időtartama megegyezik az adatkezelés céljának fennállásával, amely egybeesik a Szolgáltató szolgáltatási díjra való jogosultságának időtartamával. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére haladéktalanul és véglegesen törlésre kerülnek.

A fentiek teljesülése mellett a Szolgáltatási díjcsomagoktól függően Szolgáltató 3, 12 vagy 24 hónapra visszamenőleg tárolja a gépjármű-pozíció adatait, az ennél régebbi adatokat - ellenkező írásos megállapodás hiányában – visszavonhatatlanul törli.

Az Előfizető köteles a jelen dokumentumban meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról tájékoztatni a leendő Felhasználót, számára lehetővé tenni azok megismerését. Amennyiben a leendő Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását, vagy bármely, az Adatkezelő törvényes eljárásához szükséges jóváhagyást megtagadja, Szolgáltató köteles megtagadni a patrolTrack termék szolgáltatásának beaktiválását.   

 

 

10.5           Tájékoztatás 

 

Személyes adatai kezeléséről az Előfizető, illetve jogosultsága igazolása után a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő ennek megfelelően kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az info@patroltrack.eu e-mail címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő elektronikus címén. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet. 

Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról kapott értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. Az adatok törléséről az Adatkezelő köteles értesíteni az érintettet.   

A Felhasználó személyes adatai védelméhez való joga megsértésének gyanúja esetén bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. A vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

 

10.6           Adatbiztonság

 

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést az adatok fizikai védelme érdekében. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját haladéktalanul megszüntetni.  

 

 

 

 

 

 

 

11  Szolgáltatási információk

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Eszköz, illetve a kiegészítők hibamentes működése több feltétel együttes fennállását igényli. 

Ügyfél a fentiekre tekintettel tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások, értékesített Eszközök és kiegészítők tekintetében a Szolgáltatón kívülálló okok, körülmények hibás működést okozhatnak vagy megakadályozhatják a működést (pl. műholdas lefedettség, GSM térerő, GPRS szolgáltatás hiánya, stb.).

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a következő Szolgáltatások hibamentes működésének feltétele a GSM/GPRS szolgáltatás rendelkezésre állása: online nyomkövetés, mobiltelefonos sofőrazonosítás, jelzés továbbítás (pl. mozgás gyújtás nélküli esemény), pozíció információ kérés SMS-ben, távvezérlés. Ügyfél elfogadja, hogy az eszközök és kiegészítők Szolgáltatón kívüleső okból való hibás működése vagy működésének hiánya esetén a Szolgáltató hibás teljesítésére nem hivatkozhat. Szolgáltató kizárólag az Eszközök és kiegészítői meghibásodásából fakadó hibás teljesítés esetére vállal felelősséget.

Előfizető az Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatást, az Eszköz és kiegészítők működését, műszaki paramétereit, használati lehetőségeit és kockázatait részletező és ahhoz átadott Telepítési és Alkalmazási Útmutató ismeretében veszi igénybe.

 

 

11.1           Nyomkövetés

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a nyomkövetés Szolgáltatás a fenti technikai korlátokra tekintettel nem alkalmas vagyonvédelmi funkció betöltésére, melyre tekintettel javasolt egyéb eszközöket igénybe venni: pl. riasztó berendezés.

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a GPS koordináták postai címmel való megfeleltetésének pontossága a Térképszolgáltató által szolgáltatott térkép részletezettségétől és a helymeghatározás pontosságától függ, így az területenként változó pontosságú lehet, ezért az kizárólag tájékoztató jelleggel bír. Szolgáltató erre tekintettel a GPS koordináták postai címmel való megfeleltetésének pontosságáért felelősséget nem vállal.

 

 

11.2           Menetlevél szolgáltatás

 

Megállási pontok, sebesség, parkolás, menetidő, megtett út stb. kiértékelése menetlevél formájában.

 

Ügyfél tudomásul veszi Szolgáltató tájékoztatását, miszerint az Eszköz és a kiegészítők, illetve a Szolgáltatás az alkalmazott technológia sajátosságaira tekintettel csak megközelítő pontosságú adatok szolgáltatására alkalmasak, melyre tekintettel a precíziós, laboratóriumi, illetve hitelesített, akkreditált eszközökkel történő pontos mérési eredményekhez képest a Szolgáltató által szolgáltatott adatok (megtett út, sebesség, hőmérséklet, üzemanyagszint) eltérést mutathatnak.

 

A rendszer által generált menetlevél nem a NAV előírásainak megfelelően készül.

 

 

11.3           Megtett útra vonatkozó kimutatás

 

A Szolgáltatás a megtett távolság hozzávetőleges pontosságú meghatározására alkalmas. A mérés pontossága az eszköz által küldött GPS koordináták gyakoriságától függ. A menetlevél készítés és a megtett útra vonatkozó kimutatás során az eszköz által küldött GPS koordináták közötti légvonal szerinti távolságot veszi figyelembe a rendszer, ezért, valamint egyéb kívülálló okokból kifolyólag (pl. gumiabroncs kopás, stb.) a kimutatott adatok eltérhetnek a gépjárműfedélzeti műszere által mutatott értékektől. Külföldön megtett út (roaming adatforgalom) esetén a megtett útra vonatkozó számítás pontossága csökken, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a koordináta küldés is ritkább költségtakarékossági szempontokra figyelemmel.

11.4           Sebességmérés

 

A sebességmérés pontosságát az adott pillanatban érzékelt műholdak száma nagymértékben befolyásolja, melyre tekintettel a Szolgáltatás során történő sebesség meghatározás csak megközelítő pontosságú.

 

 

11.5           Átlagfogyasztás számítás

 

Az üzemanyag átlagfogyasztás számítását befolyásolja a megtett útra vonatkozó kimutatás pontossága.

 

 

11.6           Fordulatszám érzékelő alkalmazása

 

A fordulatszám érzékelőkiegészítő nem a gépjármű motorjának fordulatszámát méri! 

Az RPM monitor nem a gépjármű motorjának fordulatszámát méri, nem konkrét fordulatszámot érzékel, hanem a fordulatszámmal arányos impulzusokat. A gépjármű munkavégzési stádiumának elkülönítésére használható. Az alkalmazás a gépjármű üzemidejének 3 stádiumra bontására alkalmas:

közlekedés, munkavégzés, üresjárat.

 

 

11.7           „Mozgás gyújtás nélkül” esemény

 

A „mozgás gyújtás nélkül” (vontatás) eseményre vonatkozó riasztást az Eszköz több feltétel együttes megvalósulása esetén teljesíti. Feltételek: legalább 5 műhold jelének érzékelése + 5 km/h-nál nagyobb haladási sebesség + legalább 22 másodpercnyi, megállás nélküli, viszonylag egyenletes sebességű folyamatos mozgás. Ezen feltételeknek egyszerre kell fennállnia ahhoz, hogy az Eszköz „mozgás gyújtás nélkül” eseményt generáljon.

 

 

11.8           Hőmérsékletmérés  

 

Az Eszköz a hőmérséklet meghatározását a kiegészítő hőmérséklet érzékelő(k) segítségével végzi.

 

Mérési tartomány és működési hőmérséklet:      -30°C...+70°C Mérési pontosság: +/-1°C

 

 

11.9           Üzemanyagszint mérő szonda 

 

Tájékoztatás a szondás üzemanyagmérés pontosságára vonatkozóan.

 

Az üzemanyagszint mérő rendszer kalibrálásához a szonda beszerelésekor Előfizető köteles a gépjárművet színig tankolt üzemanyagtartállyal előállítani.

 

A pontos mérés legfontosabb előfeltétele a referencia tankolás értékeit tartalmazó kalibrációs táblázat pontosítására szolgáló tankolási adatok előállítása. Az üzemanyag szint meghatározás a kalibráció értékei alapján történik. A végső pontosság eléréséhez legalább öt alkalommal elvégzett tankolás adataira van szükség, amelynek mielőbbi elküldése az Előfizető feladata. A tankolási adatokat a tankolásról kapott számlamásolatot mellékelve az info@patroltrack.eu e-mail címre kell elküldeni. (Kötelező adat tartalom: eszközazonosító, tankolt mennyiség, dátum). A kalibráció pontosságát segíti elő, ha a referenciatankolások alkalmával különböző mennyiségű, lehetőleg az üzemanyagtartály űrtartalma negyedének, felének, illetve háromnegyedének megfelelő mennyiségű üzemanyag kerül tankolásra. Ügyfél a kalibráció pontossága érdekében a referencia tankolások alkalmával ezen szempont figyelembevételére törekedni köteles. Az üzemanyagmérés jelen ÁSZF-ben meghatározott pontossága abban az esetben garantálható, amennyiben a tankolási értékek a valóságnak megfelelnek.

 

Ügyfél köteles Szolgáltatóval együttműködni az üzemanyagszint mérés pontosságának elérése érdekébeni mind a kalibráció, mind pedig az azt követő pontosításra szolgáló tankolási adatok előállítása során. Amennyiben Ügyfél az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az együttműködést megtagadja az üzemanyagszint-mérés szolgáltatás hibás működéséért, Szolgáltató kizárja felelősségét.

 

A mérési pontosságot befolyásolja a gázolaj szennyezettsége (víz, por), hőmérséklete, a levegő külső hőmérséklete, a kalibrációtól eltérő dőlési szög, a folyadék dinamikus mozgása. A gázolaj hőmérséklet miatti tágulása 1.01/10°C, azaz 1000 liternél, ha 5°C-ról 35°C-ra melegszik a gázolaj a környezeti levegő miatt, az 30 liter üzemanyagszint növekedést jelent tankolás nélkül. Dupla tartályok esetén, ezek halmozottan jelentkeznek, mint például az eltérő nyomás a tartályban. Általánosságban a kalibráló eszköz és a benzinkutak átlagos pontossága 1% (törvényileg 0.5%). Amennyiben a kút pontossága 1% körüli az 1000-liternél 10 litert jelent, amihez hozzáadva a hőmérséklet által okozott tágulást, a példánál már 40 liter különbség is adódhat a tankolt és a mért érték között. Általában akkor pontosabb a tankoláskor kimutatott érték, ha a kalibrált gázolaj hőmérséklete közelít a kúton tankolt hőmérséklethez. Az említett befolyásoló tényezők együttes hatása miatt „pontos értéket” csak jó megközelítéssel és nem hajszálpontosan lehet meghatározni.

 

Az üzemanyagmérő rendszer működésének meghibásodását az üzemanyag szennyezettsége is okozhatja. A szennyeződés bekerülhet a szondába és elektronikai zavart okozva ellehetetleníti a mérést. A jelenség egyértelmű tüneteket produkál. A szennyezett üzemanyag hatására bekövetkező hiba a tank tisztításával/ üzemanyag lefejtésével orvosolható, melyet Előfizető saját költségére köteles elvégeztetni. Előfizető elfogadja, hogy amennyiben Szolgáltató írásban tájékoztatja jelen hibajelenség fennállásáról, nem jogosult hibás teljesítésre hivatkozni, Szolgáltatótól további lépéseket követelni, és fizetési kötelezettségét részben vagy egészben felfüggeszteni.

 

Ezen módosító paraméterek okán nem lehet állandó pontosságot meghatározni.  

 

Alkalmazási cél és lehetőség

 

A rendszer célja, hogy regisztrálja történt-e, a tartályból nem üzemszerű kiürülés (lecsapolás), illetve a betöltéskor bekerült-e a tartályba a számlán lévő mennyiség. Ez a két eset lefedi az üzemanyaggal kapcsolatos visszaélés lehetőségeit.

 

Lecsapolás esetén az üzemanyagszint hirtelen visszaesését, majd azon a szinten - vagy lejjebb - való tartós beállását tekintjük üzemanyag visszaélésnek. Padkára történő felálláskor a jármű megváltozott dőlésszöge miatt az üzemanyagszint megváltozik, majd bizonyos idő elteltével, a padka elhagyásakor újra visszaáll, egy-egy közel azonos mértékű lecsapolásnak és tankolásnak látszó eseményt produkálva.

A kimutatásokban csak a lezárt események jelennek meg hitelesen, azaz, minden szintváltozást követően el kell telnie valamennyi időnek, hogy egyértelműen kijelenthessük a lecsapolás, vagy tankolás tényét. Padka jelenség esetén, a padkára való felállástól kezdve kell látnunk az adatokat, így amennyiben több mint 48 óráig állt a jármű döntött pozícióban, úgy az egy adott napra kért tankolási listában, egy padka jelenséghez tartozó szintváltozás jelenhet meg tankolásként, vagy lecsapolásként.  

 

A kimutatás lekérdezésekor úgy kell kiválasztanunk az időszak kezdetét és végét, hogy kis ráhagyással, a padkára való felállással és padka elhagyással együtt minden esemény beleessen a lekért időszakba.

Ezek tükrében a helyesen feldolgozott értékek mindig csak a múltra vonatkoztatva érvényesek, azaz a „jelen” csak tájékoztató és nem mérvadó.

 

A generált kimutatás, ha nem is literre pontos, de megmutatja, hogy lecsapolták-e, vagy sem az üzemanyagot.

 

Tankolás esetén elvárás, hogy a számla összevethető legyen a szonda által mutatott értékekkel.

Akármennyire pontos a kalibrálás, a fent említett módosító faktorok ismeretének tükrében a rendszer általában 5% pontosságon belül tudja megmutatni a tankolás értékét.

 

 

 

12  Korlátozott jótállás

 

A Szolgáltatást (beleértve minden képet és rendelkezésre bocsátott adatot) a Térképszolgáltatók és/vagy azok licencorai biztosítják. 

Sem a Szolgáltató sem a Térképszolgáltató nem vállal garanciát a Térképszolgáltató és licencorai, illetve más térképszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban.

Térképszolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatások (vagy részei) az összes előfizetői igényt kielégítik, vagy a Szolgáltatások teljesítése zavartalan, biztonságos és hibamentes lesz.

Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás nem hibamentes, és nem magas kockázatú tevékenységekre lett tervezve és gyártva, mint pl. légi forgalom irányítása, életmentő rendszerek, ahol valósidejű útvonal irányítás szükséges, vagy ahol a Szolgáltatás meghibásodása személyi sérüléshez vagy környezeti károkhoz vezethetne.

A Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés keretében nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre az adatátviteli és fogadó rendszer vagy a távközlési szolgáltatás hibájából (pl. a GSM/GPRS kapcsolat hibája) történő szolgáltatás kimaradásért és adatvesztésért.

 

 

 

13  Korlátozott felelősség

 

A szolgáltatás hibás működése miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé az alábbi károk egyike miatt sem (beleértve a szerződésszegés, vagy a gondatlanság esetét is):

 

       jövedelem-, profit, szerződéskiesés

       üzleti veszteség 

       adatvesztésért

       helyettesítő szolgáltatások költségéért

       hírnévvesztésért

       bármilyen speciális, indirekt vagy szükségszerűen következő anyagi kárért vagy veszteségekért

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek Előfizetőt azért érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy annak következtében a szolgáltatási kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. 

A fenti események bekövetkezésének tényéről a Szolgáltató haladéktalanul köteles weboldalán keresztül tájékoztatni az Előfizetőit és ez az esemény egyidejűleg maga után vonja a Szolgáltatási Szerződés azonnali hatályú megszűnését is. 

A Szolgáltató felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja meg az Előfizető által már megfizetett, de igénybe nem vett szolgáltatási díjak összegét.

 

13.1           Vis maior 

 

Szolgáltató jelen ÁSZF.-ben megállapított valamely kötelezettsége teljesítéséért nem felel azokban az esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható, illetve elháríthatatlan körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza az előfizetői szerződés teljesítését. 

 

Ilyen körülmények különösen:

 

       háborús cselekmények, sztrájk, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, szél és hóvihar, belvíz, más természeti katasztrófa) 

 

       a Szolgáltatások biztosításában közreműködő harmadik vállalatok (GSM szolgáltató, Google) felszámolása, csődje, megszűnése, Szolgáltatóval való együttműködésük megszűnése 

 

       Szolgáltatás nyújtását biztosító kiszolgáló rendszerek meghibásodása, karbantartása (GSM adatátviteli rendszer, Internet hálózat, szerverhálózat, közműszolgáltatás)

 

       a törvény alapján arra feljogosított szervezetek rendkívüli helyzetben tett intézkedéseinek következményei, amelyek a Szolgáltató előfizetői szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okoznak

 

 

 

14  Szolgáltatási szint, rendelkezésre állás meghatározása

 

A Szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a szolgáltatás megfelelő működését és az Előfizető részére elérhető legyen legalább 98%-os teljességgel a naptári év bármelyik hónapjában.

                  A szolgáltatás-rendelkezésre állása (RA)

A szolgáltatás-igénybevehetőség tényleges időtartamának aránya a teljes elvi szolgáltatási időtartamhoz képest [%]

 

A rendelkezésre állás számítási módja:

 

RA=[1-SZKT/SZT]*100, ahol 

 

SZKT: szolgáltatás kiesés teljes időtartama 

SZT : teljes elvi szolgáltatási időtartam 

 

Ha az Előfizető az alábbiak közül bármelyiket tapasztalja a Szolgáltató, vagy a Térképszolgáltató partnereinek felróható okból, és ennek következtében nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, az alábbiakban részletezett igényeket támaszthatja a Szolgáltatóval szemben:  

 

14.1           "Szolgáltatási Követelések" esetei

 

       amennyiben szolgáltatás-rendelkezésre állása bármelyik naptári hónapban a 98%-ot eléri, Előfizető nem léphet fel szolgáltatási követeléssel

 

       3 nap/hó extra szolgáltatás a Szolgáltatás vége után költségmentesen, ha a szolgáltatásrendelkezésre állása bármelyik naptári hónapban 98% alatt van

 

       7 nap/hó extra szolgáltatás a Szolgáltatási időszak lejárta után költségmentesen, ha a szolgáltatás-rendelkezésre állása bármelyik naptári hónapban 95% alatti

 

       15 nap/hó extra szolgáltatás a Szolgáltatási időszak lejárta után költségmentesen, ha a szolgáltatás-rendelkezésre állása bármelyik naptári hónapban 90% alatt van

 

 

14.2           Maximális szolgáltatási követelés

 

A Szolgáltató által az Előfizetőnek biztosított összes Szolgáltatási Követelés egy naptári hónap összes üzemen kívüli időszakáért nem haladhat meg 15 szolgáltatási napot. A Szolgáltatási Követelések nem válthatók át pénzügyi kompenzációra.

 

Előfizető az üzemanyagszonda meghibásodása esetén a szolgáltatási díj kompenzációján felül más igényt nem érvényesíthet.

 

 

14.3           A szolgáltatási követelés érvényesítése

 

Az Előfizető igényét írásban a fent meghatározott tények bekövetkezésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelentheti be a Szolgáltató felé.

 

 

 

15  Az ügyfélszolgálat működése 

 

            Az ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése 

 

A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek, panaszaik fogadására telefonos és e-mail címen elérhető ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF „Szolgáltató adatai” és az „Elektronikus ügyfélszolgálat” bekezdések tartalmazzák. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról  hangfelvételt készítsen, amiről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. 

Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követő 1 évig tárolja. 

A Szolgáltató az Előfizető bejelentését, panaszát kivizsgálja és annak eredményéről Előfizetőt igénye szerint szóban, vagy írásban értesíti. Nem szóbeli vagy hosszabb ügyintézést igénylő szóbeli bejelentés esetén legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Előfizetőt írásban értesíti, a kivizsgálás befejezésétől számított 15 napon belül. 

Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a Szolgáltató az általános elintézési idő lejárta előtt köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról.

 

Amennyiben az Előfizető panaszában az Eszköz meghibásodására hivatkozik és a Szolgáltató jelzése alapján az Eszköz helyszíni vizsgálata szükséges, az Ügyfél köteles az előre egyeztetett helyen és időben lehetővé tenni az Eszköz Szolgáltató általi megvizsgálását. Amennyiben a Szolgáltató megállapítása alapján a hiba az Eszköz nem rendeltetésszerű, illetve szerződésszerű használatára vagy szabotációjára vezethető vissza, a javítással illetve a helyszíni vizsgálattal kapcsolatos költségeket, valamint az Eszköz hibájából eredő károkat az Ügyfél köteles viselni.

 

Előfizető a Szolgáltató hibás teljesítéséből fakadó igényeit 30 napon jogvesztő határidőn belül jelentheti be írásban a Szolgáltatónak.

 

Fogyasztói szerződésére vonatkozó eltérő rendelkezések: 

Fogyasztói szerződés esetén ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.

 

  

16  Karbantartás 

 

A Szolgáltatónak jogában áll szükség szerint karbantartást végezni, mely idő alatt a szolgáltatás szünetel. A tervezett karbantartásokat a Szolgáltató 24 órával megelőzően weboldalán közzéteszi, kivétel ez alól a 15 percnél rövidebb vagy nem tervezett karbantartás.

 

 

 

 

 

 

17  Helyes használat és tiltott használat

 

Az Előfizető kijelenti, hogy a Térképszolgáltató térképeinek használatakor felelősséget vállal azok használatáért és a használat során előálló következményekért.

Kijelenti, hogy csak olyan célokra használja a Szolgáltatást, amelyek legálisak, és jelen Szolgáltatási feltételekkel és bármely vonatkozó jogszabállyal és egyéb irányelvvel összhangban állnak. Ennek során tartózkodik az alábbi cselekményektől:

 

      fenyegetés vagy visszaélés, mások törvényes jogainak megsértése

      feltölteni, postázni, e-mailben elküldeni, továbbadni vagy más módon elérhetővé tenni olyan tartalmat, amely bármely fél szabadalmát, kereskedelmi jelölését, tulajdonjogát, kereskedelmi titkát vagy más egyéb tulajdonjogát sérti

      kiadni magát egy másik személynek vagy tagnak, vagy meghamisítani, kitörölni bármely tulajdonjogot, jogi vagy más értesítést, tulajdonjogi megjelölést, eredetiséget jelölő címkét, szoftverforrást vagy más anyagot

      korlátozni vagy megakadályozni bármely más felhasználót a szolgáltatások használatában, beleértendő harmadik fél által nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyek a vevőoldalról elérhetőek 

      a szolgáltatásokat illegális vagy engedély nélküli célra használni

      megzavarni vagy megszakítani a Szolgáltatásokat vagy szervereket, vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokat, vagy megszegni a Szolgáltatásokkal kapcsolatos hálózati követelményeket, eljárásokat, szabályokat.

      bármilyen robot, spider, oldalbejáró vagy más eszköz használata, hogy a Szolgáltatások egy része visszakereshető vagy indexálható legyen, vagy a felhasználókról jogtalan célra információt gyűjteni

      olyan tartalmat megjelentetni, amely hamisan azt állítja, vagy sugallja, hogy az ilyenféle tartalmat az Előfizető, a Szolgáltató, vagy a Térképszolgáltató szponzorálja vagy támogatja.

      automatikusan vagy tisztességtelenül létrehozni felhasználói fiókot   

 

 

18  Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok 

       Az Előfizető nyilatkozat tételei 

Az Előfizető nyilatkozatait a Szolgáltató székhelyére vagy ügyfélszolgálatára postai úton feladva vagy személyesen benyújtva írásban jogosult megtenni. 

       A Szolgáltató közzétételi kötelezettsége 

A Szolgáltató ügyfélszolgálaton történő közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti: 

 

a.    a tájékoztatást az internetes honlapján közzéteszi, továbbá 

b.    az abban foglaltakról a telefonon elérhető ügyfélszolgálaton szóbeli tájékoztatást ad

                  A Szolgáltató Előfizetővel szemben fennálló értesítési kötelezettsége

A Szolgáltató Előfizetővel szemben fennálló értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:

 

Közérdekű szolgáltatási információkról történő tájékoztatást internetes honlapján teszi közzé.  Közérdekű szolgáltatási információnak minősülnek: 

 

a.    ÁSZF módosítás

b.    Új szolgáltatások bevezetése

c.     Meglévő szolgáltatások megszüntetése 

d.    Tervezett karbantartási időszakok

 

Egyéni előfizetői információkról az Előfizető értesítése közvetlen, írásbeli módon (értesítés levélben) vagy elektronikus levélben történik.  

 

 

 

19  E-útdíj bevallási közreműködői tevékenységre vonatkozó speciális rendelkezések

 

Szolgáltató az E-útdíj patrolTrack GPS eszközön keresztüli bevallási közreműködői tevékenység ellátására szerződéses jogviszonyban áll TELL Rendszerszolgáltatások Kft-vel (továbbiakban BK).

 

19.1       E-útdíj bevallási közreműködői tevékenységre vonatkozó speciális rendelkezések

 

BK az ÁAK-val megkötött adatszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján, valamint az Előfizetővel megkötött Megbízási szerződés szerint az Útdíj törvény szerinti bevallási közreműködői feladatokat lát el. BK bevallási közreműködői tevékenységére az ÁSZF rendelkezéseit a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

 

19.2           Fogalmak

 

Az ÁSZF 19. pontjában használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 

19.2.1     BK 

Bevallási Közreműködő, TELL Rendszerszolgáltatások Kft, 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.

 

19.2.2     ÁAK

Állami Autópálya Kezelő Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45/B.

 

19.2.3     Adatszolgáltatás

A Bevallási Közreműködő által, az ÁAK részére, a bevallás elkészítéséhez szükséges adatok átadása. A Bevallási Közreműködő az Adatszolgáltatást az ÁAK által definiált interfész specifikációban rögzített formában és adattartalommal köteles biztosítani.

 

19.2.4     Bevallási Közreműködő

Akit az Előfizető az ÁAK-val megkötött Díjfizetési szerződés alapján terhelő bevallási kötelezettség teljesítése érdekében vesz igénybe.

 

19.2.5     Bírság

Az Útdíj megfizetésének elmulasztása esetén a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint kiszabott pénzbeli szankció.

 

19.2.6     Díjfizetési Szerződés

Az ÁAK és az Ügyfél között az Útdíj megfizetése tárgyában megkötött szerződés.

 

19.2.7     Éles Üzemkezdet

Az az időpont, amikor az ÁAK az UD Rendszer üzemeltetését megkezdi. 

 

19.2.8     Feketelista

Az útdíjszolgáltatók által összeállított lista, amely a díjellenőrzés során kiszűrendő gépjárművek rendszám és fedélzeti berendezés azonosítóit tartalmazza.

 

19.2.9     Feldolgozó rendszer

A Bevallási Közreműködő központi rendszere és mindazon egyéb informatikai rendszere, beleértve az Előfizetők gépjárműveinek Eszközeit is, amelyek a Bevallási Közreműködő központi rendszerének funkcionálásához, így különösen az Adatszolgáltatás elkészítéséhez szükséges adatok összegyűjtését és a Bevallási Közreműködő központi rendszere részére történő továbbítást biztosítja.

 

19.2.10  Jogosulatlan úthasználat

Minden olyan úthasználat jogosulatlan, ahol a díjköteles útszakaszok használatáért az Előfizető esetében nem vagy nem megfelelő mértékben történik díjfizetés. A mentesség eseteit kivéve.

 

19.2.11  Megbízási szerződés

A BK és az Előfizető között a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával létrejövő, az Útdíjtörvény szerinti bevallási közreműködői feladatok ellátására irányuló egyedi szerződés.

 

19.2.12  Menetillesztés

Olyan gráfelméleti algoritmus, amely alapján azon útdíj-köteles útszakaszok is meghatározásra kerülnek, amelyekre pozíció adat nem érkezett az Eszköztől, azonban azok használata minden kétséget kizáróan, matematikai szabályok alapján bizonyítható a sebesség, az idő, az útdíj-köteles úthálózat struktúrája és egyéb szempontok alapján.

 

19.2.13  UD Rendszer

Az útdíj bevallását, kivetését, beszedését, az Útdíj megfizetése és az útdíjköteles elemi útszakaszok jogszerű használata ellenőrzésének támogatását lehetővé tévő, az ÁAK által működtetett elektronikus rendszer.

 

19.2.14  Ugrás

Ugrásnak kell tekinteni a következő eseteket:  

        a Szolgáltató rendszerében regisztrált Eszköz utolsó és utolsó előtti érvényes pozíció jelentése között a Szolgáltató számításai szerint a Menetillesztés nem egyértelműen csak útdíj – köteles szakaszt vagy szakaszokat ad eredményül, vagy  

 

        két utolsó adat között légvonalban kevesebb mint 100 km távolság van és a légvonalban mért távolság és a két utolsó adat keletkezésének időpontja között eltelt idő hányadosaként képzett „légvonalbeli átlagsebesség” nagyobb mint 10 km/óra. 

 

Nem minősül ugrásnak az az eset, amikor az ugrás kezdete után az Előfizető járműve az utolsó észlelt útszakaszon elhagyja Magyarországot, majd az ugrás végén visszatér az országba. Előfizető tudomásul veszi, hogy az ugrás Menetillesztését az ÁAK végzi.

 

19.2.15  Útdíj                   

Díjköteles útszakasz használata ellenében fizetendő, a megtett úttal arányos díj. 

 

19.2.16  Útdíjtörvény  

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény.

 

19.2.17  Úthasználati Jogosultság

Az Útdíjtörvény szerinti jogosultság, amelynek megléte igazolja, hogy az adott személy az adott díjköteles útszakasz vonatkozásában teljesítette az Útdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

 

 

 

 

 

 

19.3           BK bevallási közreműködőként nyújtott szolgáltatásának tartalma

 

BK az Előfizetővel megkötött külön megbízási szerződés alapján az Útdíjtörvény szerinti Bevallási Közreműködőként segíti az Előfizető útdíjhasználati jogosultságának megszerzését az ÁAK irányában, ennek keretében az Előfizető nevében és helyette nyilatkozik az útdíjbevalláshoz szükséges Adatszolgáltatás keretein belül.

Az Adatszolgáltatás mellett a BK a közte és az ÁAK között az adatszolgáltatásra vonatkozóan létrejött szerződés előírásai szerint a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben és tartalommal értesíti az Előfizetőt Szolgáltatón keresztül az úthasználati jogosultsága szempontjából lényeges körülményekről.

 

 

19.4           BK bevallási közreműködői tevékenységének előfeltételei 

 

A BK-t Adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi előfeltételek teljesülését követően terheli:

 

1.      patrolTrack szolgáltatás igénybevételére irányuló Előfizetői szerződés megkötése Szolgáltatóval és a Szolgáltatás aktiválása  

 

2.      Elektronikus útdíjfizetési rendszerben (HU-GO) történő Adatszolgáltatásra irányuló Megbízási szerződés megkötése a BK-val

  

3.      Előfizető regisztrációja (OBU ID-val és OBU PIN kóddal) az ÁAK regisztrációs weboldalán (www.hu-go.hu)  

 

4.      Előfizetői regisztráció BK általi visszaigazolása az ÁAK részére 

 

5.      Sikeres regisztráció (regisztráció lezárása) ÁAK általi visszaigazolása az Előfizető részére

BK a bevallási közreműködői tevékenysége körében vállalt kötelezettségeinek a regisztrációs eljárás sikeres lezárultát követően köteles eleget tenni.

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a rendszerben az eszköz előzetes felülvizsgálaton esik át. A regisztrációt megelőzően a Szolgáltató elektronikus úton megküldi Előfizető részére azon eszközök listáját, amelyekkel az ÁAK oldalon történő regisztráció megkezdhető, azaz az eszközök műszaki, technikai átvizsgálása megtörtént. Azon eszközök vonatkozásában, amelyeknél az előzetes felülvizsgálat hibát jelzett, az eszköz javításáig, esetlegesen a cseréig a regisztráció nem kezdhető meg.

  

19.5           Regisztrációs eljárással kapcsolatos rendelkezések

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy BK csak az Adatszolgáltatásra irányuló Megbízási szerződés megkötését követően köteles visszaigazolni az ÁAK részére az Előfizető regisztrációját.

 

Előfizetőnek a regisztrációs eljárás során a BK által teljesített Adatszolgáltatás felhasználásához szükséges felhatalmazást kell adnia az ÁAK részére.

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a tengelyszámon alapuló JDB osztályba történő besorolás megadása az ÁAK rendszerében az Előfizető feladata és felelőssége.

 

A jármű tengelyeit az alábbiak szerint kell figyelembe venni: 

     a Gépjármű vagy Jármű szerelvény összes tengelyét figyelembe kell venni, beleértve a közlekedés során nem használt (felhúzott) tengelyt/tengelyeket is, 

     Gépjármű mögé csatolt vontatmány esetén, a Gépjármű tengelyein túl, a vontatmány összes tengelyét is figyelembe kell venni, beleértve a közlekedés során nem használt (felhúzott) tengelyt/tengelyeket is.

 

 

19.6           Értesítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések

 

19.6.1        Értesítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések

A BK értesítési kötelezettségének az Előfizető által a Megbízási szerződés 1. számú mellékletében, illetve az ÁAK rendszerében a regisztráció során megadott elérhetőségeken keresztül tesz eleget. Amennyiben az 1. számú mellékletben rögzített adatok és az Előfizető által a regisztrációs eljárás során az ÁAK rendszerében rögzített adatok eltérnek egymástól, abban az esetben a Szolgáltató csak a regisztrációs eljárás során az ÁAK rendszerében rögzített elérhetőségeken keresztül köteles eleget tenni értesítési kötelezettségének, Szolgáltatón keresztül.

 

 

Telefonos értesítés esetén a Szolgáltató részéről az értesítési kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az Ügyfél telefonos értesítését az értesítésre előírt időtartamon belül, legalább kétszer megkísérelte, de az Ügyfél az értesítést nem fogadta. Szintén teljesítettnek kell tekinteni az értesítést, ha az Ügyfél elérése az Ügyfél érdekkörében felmerült okból hiúsul meg.

SMS-ben történő értesítés esetén az értesítés nyelve az a nyelv, amelyen a BK és az Előfizető között a Megbízási szerződés létrejött.

 

 

Ha a regisztráció során egy Ügyfél a Szolgáltatónál több gépjárművet regisztrál ugyanarra a telefonszámra vagy ugyanarra az email címre, és az értesítés egy Ügyfélnek ugyanarra a telefonszámra vagy email címre regisztrált gépjárművei közül 20-nál több gépjárművet érint, akkor a Szolgáltató az értesítést az alábbi eltérésekkel hajtja végre:

 

1)      ugyanazon email cím esetén egy emailban küldhet értesítést valamennyi értesítéssel érintett gépjármű vonatkozásában, azzal, hogy az értesítő emailben teljeskörűen fel kell sorolnia az értesítéssel érintett gépjárművek rendszámát;

 

 

2)      ugyanazon telefonszám esetén:

 

a)      egy telefonhívás útján tehet eleget értesítési kötelezettségének valamennyi értesítéssel érintett gépjármű vonatkozásában, azzal, hogy a telefonhívás során az értesítéssel érintett valamennyi gépjármű rendszámát teljeskörűen fel kell sorolnia;

 

b)      egy SMS útján küldhet értesítést valamennyi értesítéssel érintett gépjármű vonatkozásában, azzal, hogy az SMS-ben az értesítéssel érintett gépjárművek rendszámát nem kell teljeskörűen felsorolnia, de abban hivatkoznia kell az egyéb értesítési csatornákon történt értesítésekre, feltéve, hogy az a) pontban említett telefonhívás oly módon zárult sikeresen, hogy valamennyi értesítéssel érintett gépjármű vonatkozásában a rendszámok teljeskörű felsorolása (egyeztetése) a telefonbeszélgetés során ténylegesen sikeresen megvalósult.

 

 

19.6.2        Értesítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések

Előfizető tudomásul veszi, hogy a BK-t csak és kizárólag az alábbi esetekben és tartalommal terheli értesítési kötelezettség az Előfizető felé.

 

      19.6.2.1         patrolTrack GPS eszköz hibája

A Szolgáltató az Eszköz hibájáról az észleléstől számított 10 percen belül értesíti az Előfizetőt. Előfizető tudomásul veszi, hogy a BK-t csak és kizárólag abban az esetben terheli az értesítési kötelezettség, amennyiben az Eszköz és a rendszer sajátosságaiból fakadóan a hibát kétséget kizáróan vagy nagy valószínűséggel meg tudja állapítani.

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eszköz hibáját észleli vagy a Szolgáltató az Eszköz hibájáról értesíti, a hiba észlelését vagy a hibára vonatkozó értesítését követően az Úthasználati jogosultság viszonylati jegy vásárlásával történő megszerzése az Előfizető kötelessége és felelőssége. Előfizető tudomásul veszi, hogy a viszonylati jegy vásárlásának elmaradása Jogosulatlan Úthasználatot és esetleges bírságolást eredményez.

Az értesítés módja e-mail, SMS és telefon. 

Az értesítés tartalma: a probléma észlelésének időpontja, rövid leírása és az érintett jármű rendszáma.

 

 

      19.6.2.2         Feldolgozó rendszer üzemhibája

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató üzemhibára vonatkozó értesítését követően, a Szolgáltató által megjelölt időponttól kezdődően a rendszer meghibásodásának elhárítására vonatkozó értesítésig az Úthasználati Jogosultság viszonylati jegy vásárlásával történő megszerzése az Előfizető kötelessége és felelőssége. Előfizető tudomásul veszi, hogy a viszonylati jegy vásárlásának elmaradása jogosulatlan úthasználatot és esetleges bírságolást eredményez. Az értesítés módja e-mail, SMS és telefon.  

 

Értesítés tartalma: 

   Hiba bejelentése, ok meghatározása, 

   Előfizető mely időponttól köteles, mely rendszámú járműre viszonylati jegyet váltani, 

   Figyelmeztetés, hogy viszonylati útvonaljegy vásárlás elmaradása Jogosulatlan Úthasználatot és esetleges Bírságot eredményez.  

A rendszer meghibásodásának elhárításáról szintén értesítést küld.

 

 

      19.6.2.3         Előfizetői vagy Megbízási szerződés megszűnése 

Szolgáltató legalább a szolgáltatás lekapcsolása előtt 5 órával korábban értesíteni köteles az Előfizetőt, amennyiben akár a felek közötti Előfizetői szerződés, akár az Adatszolgáltatásra irányuló Megbízási szerződés megszűnik. 

Előfizető tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató szolgáltatás lekapcsolására vonatkozó értesítését követően, a Szolgáltató által megjelölt időponttól kezdődően az Úthasználati Jogosultság viszonylati jegy vásárlásával történő megszerzése az Előfizető kötelessége és felelőssége. Előfizető tudomásul veszi, hogy a viszonylati jegy vásárlásának elmaradása Jogosulatlan Úthasználatot és esetleges bírságolást eredményez.  Az értesítés módja e-mail, SMS és telefon.  

 

Értesítés tartalma:

   Szolgáltatás lekapcsolásának oka, 

   Előfizető mely időponttól köteles, mely rendszámú járműre viszonylati jegyet váltani, 

   Figyelmeztetés, hogy Viszonylati útvonaljegy vásárlás elmaradása Jogosulatlan Úthasználatot és esetleges Bírságot eredményez.

 

 

      19.6.2.4         Szolgáltatás újraindításáról történő értesítés 

A Szolgáltató a szolgáltatás újraindítása előtt legalább 5 órával köteles az Előfizetőt értesíteni a Szolgáltatás újraindításáról és annak időpontjáról.  Az értesítés módja e-mail, SMS és telefon. 

 

Értesítés tartalma:  

      Szolgáltatás újraindításának ténye, időpontja, 

      Érintett járművek rendszáma.

 

 

      19.6.2.5         Ugrás észlelése

Szolgáltató az Ugrás észleléséről értesíteni köteles az Előfizetőt.  Az értesítés módja e-mail, SMS.  

 

Értesítés tartalma:  

      Ugrás által érintett jármű felségjele, rendszáma, Az Ugrás kezdetének, végének időpontja, 

      Légvonalbeli távolság megjelölése. 

Előfizető tudomásul veszi, hogy az Ugrás kezelése (menetillesztés) az ÁAK által történik.

      19.6.2.6         Bevallási közreműködői tevékenység felfüggesztése, újraindítása 

Szolgáltató minimum 2 munkanappal a felfüggesztés hatályba lépésének napja előtt értesíti az Előfizetőt, ha az ÁAK döntése alapján a Szolgáltató rendszere felől az Adatfogadást felfüggeszti.  Az értesítés módja e-mail, SMS és telefon.  

 

Értesítés tartalma:

      Szolgáltatás felfüggesztésének időpontja.

 

Abban az esetben, ha az ÁAK döntése alapján a felfüggesztett adatfogadást újraindítja, a hatályba lépés napjának megjelölésével a Szolgáltatónak kötelessége minimum 1 nappal az újraindítás hatályba lépése előtt értesíteni az Előfizetőt.  Az értesítés módja e-mail, SMS és telefon.

 

Értesítés tartalma:  

      Szolgáltatás újraindításának időpontja.

 

 

19.7           Szolgáltató felelőssége 

 

BK az Útdíjtörvény 6. § (8) bekezdése és az Ügyféllel kötött Megbízási Szerződése alapján, a polgári jogi kártérítési (így különösen felróhatósági) szabályoknak megfelelően tartozik az Előfizető felé felelősséggel a beszerelt patrolTrack GPS Eszköz szabályszerű működésre való alkalmasságáért és az Adatszolgáltatásért.  

Felelőssége körében a BK köteles az Előfizető felé helytállni a BK hibás vagy hiányos Adatszolgáltatásából eredő, az Előfizetőt ért kárért az Előfizető által megfizetett Bírság, illetve az Előfizető által megfizetett többlet Útdíj összegéig.

 

 

A BK a BK hibás vagy hiányos adatszolgáltatás miatt az Előfizető által megfizetett Bírságért felelősséget vállal, melyre a szakmai felelősségbiztosítása nyújt fedeztet.

 

A BK kijelenti, hogy a AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepénél (1133 Budapest, Váci út 76.) rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással, amelynél a kártérítési felelősségbiztosítási összeg felső határa esetenként 20 millió Ft, évente 40 millió Ft.

 

A BK nem köteles az Előfizető kárának megtérítésére, abban az esetben, ha az Adatszolgáltatás hiányát vagy hibáját az okozta, hogy az Előfizető az Eszközt nem szerződésszerűen vagy rendeltetésszerűen használta vagy működését szabotálta.

 

A Szolgáltató Eszköz hibájára vagy üzemhibára vonatkozó értesítését követően a BK-t nem terheli felelősség az Előfizető káráért.

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői szerződés, illetve a Megbízási szerződés Szolgáltató részéről történő jogszerű felmondásával összefüggésben a Szolgáltatót és BK-t az Előfizető irányában kártérítési felelősség nem terheli.

 

Előfizetőnek az UD Rendszer Éles Üzemkezdetének elhalasztásából, az UD Rendszer éles üzemének szüneteléséből, annak ideiglenes vagy végleges leállításából eredő káráért (így különösen elmaradt hasznáért, bevételéért és a vagyonában bekövetkezett értékcsökkenésért) a Szolgáltatót és BK-t kártérítési felelősség nem terheli.

 

 

19.8           Adatkezelés

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy az Eszközből a BK feldolgozó rendszerébe továbbított adatok a rögzítéstől számított két évig kerülnek megőrzésre. Amennyiben az adatkezelés ezen időtartama alatt az ÁAK jelzi a BK részére, hogy az Előfizető vonatkozásában jogvita vagy panaszkezelési eljárás van folyamatban, BK a jogvita vagy panaszkezelési eljárás végéig őrzi meg az általa kezelt adatokat. Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött Előfizetői szerződést, valamint Előfizető és BK között létrejött Megbízási szerződést valamint az azok alapján kezelt adatokat (személyes adatok és úthasználattal kapcsolatos adatok) és a panaszkezelés kapcsán keletkezett dokumentációt az

 

a.)    az ÁAK és a BK között létrejött adatszolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzése keretében, a teljesítési feltételek vizsgálatára jogosult ÁAK-nak vagy Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Felügyeletnek,

 

b.)    az ÁAK által vagy részvételével folytatott panaszkezelési eljárás keretében, az előfizetői panasz megalapozottságának kivizsgálása érdekében az ÁAK-nak;

 

c.)     az ÁAK és az Előfizető közti, Útdíj megfizetésére irányuló vita, az ilyen vita rendezése érdekében az ÁAK-nak;

 

d.)    az ÁAK és az Előfizető közti egyéb, az Úthasználati Jogosultság tekintetében felmerült jogvita keretében, az adott jogvita rendezése érdekében az ÁAK-nak átadja.

 

 

19.9           Panaszkezelés  

 

Az Ügyfél a BK bevallási közreműködői tevékenységével kapcsolatos panaszait a Call Center érhetőségeinek (ÁSZF 1.14. pont) valamelyikén köteles bejelenteni.  

Az ÁSZF 15. pontjában foglalt, a panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

Az Előfizető által akár szóban, akár írásban – a BK bevallási közreműködői tevékenységével kapcsolatos (így különösen az úthasználati jogosultság igénylésével, az Eszköz működésével kapcsolatos) panaszait a BK köteles érdemben, írásban, legfeljebb a panasz beterjesztését követő 5 munkanapon belül megválaszolni.

 

 

19.10       Egyéb rendelkezések

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben az ÁAK az Előfizető és az ÁAK között létrejött Díjfizetési Szerződés alapján az Előfizetőnek az Úthasználati Jogosultság adatszolgáltatások alapján történő biztosítását felfüggeszti, jogosult a BK által teljesített Adatszolgáltatás feldolgozását is felfüggeszteni.

 

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Feketelistára tett eszközre vonatkozó Adatszolgáltatás az ÁAK részéről visszautasításra kerül, melyre tekintettel a BK az Adatszolgáltatást leállítja.

 

 

19.11   Bevallási       közreműködői   tevékenységre irányuló    Megbízási szerződés megszűnése 

 

A Megbízási szerződés megszűnik az alábbi esetekben:  

 

1. A Megbízási szerződés 1. pontjában meghatározott Előfizetői szerződés megszűnése esetén (ÁSZF

7. pontja).  

 

2.      A BK és az ÁAK között létrejött adatszolgáltatásra irányuló szerződés megszűnése esetén. 

 

3.      Az Előfizető és az ÁAK között létrejött Díjfizetési szerződés megszűnése esetén. 

 

4.      Az ÁAK rendszerében a regisztráció Előfizető általi törlése esetén. 

 

5.      A szerződés BK általi felmondása esetén. A BK bármikor jogosult a megbízási szerződést indoklás nélkül, az Előfizető részére küldött értesítéssel, 15 napra felmondani.

 

 

 

20  Vitás ügyek rendezése

 

A szerződő Felek kijelentik, hogy a vitás kérdésekben mindenek előtt megegyezésre törekednek. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Székesfehérvári Járás Bíróság, vagy – értékhatártól függően – a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

A jelen szerződés keretében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

 

21  Felügyeleti szervek

 

          Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.)  kapcsolatos vita esetén: 

 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 

Telefon: 1-459-4999 

 

 

          A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.

évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén: 

 

Gazdasági Versenyhivatal 

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

Telefon: 1-472-8900

 

 

 

22  Az általános szerződési feltételek elérhetősége 

 

A Szolgáltató a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket az ügyfélszolgálatán mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról vagy, annak az Előfizető vagy Felhasználó által megjelölt egyes részéről kérésre díj ellenében másolatot készít. 

A Szolgáltató a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket a www.patroltrack.eu internetes honlapján mindenki számára megtekinthetően közzéteszi. 

 

 
Oldal nyomtatása

Egyéb kiegészítők

                    
  CAN-BUS                    CAN-BUS                         CAN-BUS

Egyedi igények

Egyedi igényei, elképzelései vannak rendszerünk működésével kapcsolatban? Azonnal keressen bennünket... 
Bezár