keresés az oldalon
Oznámenie poplacchu do pocítaca
OZNÁMENIE POPLACHU DO POČÍTAČA
Pre zákazníkov, ktorý vlastnia autopark, zadarmo zabezpečíme počítačový program, ktorý bude fungovať ako dispečing. Pokiaľ sa na niektorom vozidle vyskytne poplachová udalosť, počítač upozorní na túto udalosť hlasným zvukovým signálom, aby upozornil zodpovednú osobu /manažér autoparku/ na poplach a následne sa na monitore zobrazí dané vozidlo s presnou pozíciou.
 
Týmto softvérom môžte sledovať celý autopark a jedným kliknutím dokáže vytvoriť evidenciu jázd každého vozidla za Vami zvolené obdobie. 

Egyéb kiegészítők

                    
  CAN-BUS                    CAN-BUS                         CAN-BUS

Egyedi igények

Egyedi igényei, elképzelései vannak rendszerünk működésével kapcsolatban? Azonnal keressen bennünket... 
Bezár