keresés az oldalon
GRAF RÝCHLOSTI
Základnou funkciou patrolTracku je aj zobrazovanie rýchlosti formou grafu. Z GPS nameranú rýchlosť systém zobrazí na 24 hodinovom grafe. Vďaka tomuto môžme spätne skontrolovať ktorýkoľvek deň, hodinu alebo minútu, či vozidlo neprekročilo povolenú rýchlosť. Kým na grafe prejdete kurzorom na daný okamžik, ktorého rýchlosť chcete skontrolovať, na mape sa Vám zobrazí presne miesto, na ktorom v danom čase bol.
 
Takto môžte skontrolavať nielen to, ako rýchlo dané vozidlo išlo, ale aj to, na ktorom mieste, na akom úseku cesty sa nachádzal.Graf rýchlosti je veľmi užitočný, ak chceme zistiť, ako zamestnanci používajú služobné vozidlá. Jednoznačne to bude mať vplyv na technický stav, amortizáciu a spotrebu vozidla, ak vodiči pôjdu s „ľahšou nohou”. 

Egyéb kiegészítők

                    
  CAN-BUS                    CAN-BUS                         CAN-BUS

Egyedi igények

Egyedi igényei, elképzelései vannak rendszerünk működésével kapcsolatban? Azonnal keressen bennünket... 
Bezár