keresés az oldalon
VÝHODY
 
  VÝHODYZVYŠUJTE EFEKTIVITU, VYBAVTE ZÁKAZNÍKOV RÝCHLEJŠIE!
 
Na jednom monitore máte k dispozícii všetky vozidlá z Vášho vozidlového parku. Ak dispečer sleduje pohyb Vašich vozidiel, rýchlo dokáže reagovať na požiadavky zákazníkov a poslať najbližšie vozidlo na danú adresu.
 
 
  STE PREPRAVCA? POSKYTNITE EXTRA SLUŽBY VAŠIM ODBERATEĽOM!
 
Dajte internetové prístupové heslo Vašim zákazníkom, aby mohli online sledovať trasu vozidla s objednávkou. Vaša firma bude vieruhodnejšia v očiach zákazníkov, pretože dostane tie najpresnejšie údaje ohľadom doručenia tovaru, bez toho, aby vyvolával Vašim zamestnancom, čím sa samozrejme zefektívni aj ich pracovný čas.
 
 
   DRASTICKY ZNÍŽTE VÝDAVKY NA POHONNÉ HMOTY!
 
Zariadenie na kontrolu vozidiel zabezpečuje najväčšie šetrenie vďaka služby na kontrolu spotreby paliva. Keďže zariadenie zobrazí na grafe a v sumári reálnu spotrebu a stav pohonných hmôt, zabráni pochybným manipuláciám s palivom.Pre majiteľov kamiónov a väčších autoparkov môže byť služba natoľko efektívna, aby za 2-3 mesiace vrátila investíciu.
 
 
  ZABRÁNTE ZNEUŽÍVANIU SLUŽOBNÝCH VOZIDIEL NA SÚKROMNÉ ÚČELY!
 
Keďže sledovacie zariadenie eviduje pohyb vozidiel 24 hodín denne, môžte spätne skontrolovať, či sa vozidlo nepoužíva neoprávnene.
 
 
  CHRÁNTE SI SVOJ MAJETOK A PROSTRIEDKY!
 
Zariadenie patrolTrack hlási každý poplach na dispečing, alebo na to určenú osobu. Takto môžte bez meškania konať, či už oboznámiť políciu, alebo záchrannú službu a tým predísť škodám na majetku alebo osobe.
 
 
  ZNÍŽTE RIZIKO KRÁDEŽE!
 
Zariadenie patrolTrack môže mať dôležitú rolu na zabránenie krádeže alebo pomoci pri vystopovaní vozidla. Okamžite oboznamuje o poplachu, čo môže pomôcť zabrániť krádeži vozidla. K nájdeniu už odcudzeného vozidla Vám môže poslúžiť GPS určovanie polohy vozidla.
 
 
  VYTVORTE EVIDENCIU!
 
Momentálne najväčšie výdavky vo firmách predstavujú ľudské zdroje a preto je dôležitá optimalizácia stavu zamestnancov. Napríklad ak evidenciu jázd vozidiel a iné podklady nevytvára človek, ale spraví to automaticky počítač jedným kliknutím, môže to znamenať obrovské úspory v rozpočte firmy. V neposlednom rade, montáž sledovacieho zariadenia vytvorí reálne potvrdenia, vďaka ktorým ste schopný skontrolovať evidenciu Vášho zamestnanca. Zobrazí sa Vám nie len trasa, ale aj čas pracovnej nečinnosti. Zvyšovaním efektivity sa za krátku dobu stanú produkty a služby patroltrack rentabilným. 
 
 
  GRAF RÝCHLOSTI!
 
Pomocou grafu rýchlosti, ktorý patrolTrack vytvára, získate obraz akým štýlom jazdy používajú služobné vozidlá. Pokiaľ objavíte enormné prekročenia rýchlosti, môžte prikázať vodičovi jemnejšie zachádzanie s vozidlom. Výsledkom ekonomickejšej jazdy bude aj pokles spotreby paliva a opotrebovanie brz, pneumatík a ostatných dielov. Táto služba Vám jednoznačne pomôže znížiť výdavky na prevádzkovanie a udržiavanie vozidla.
 
Zmienené výhody produktov hrajú obrovskú rolu na zníženie výdavkov na prevádzkovanie a udržiavanie vozidlového parku. Zariadenie patrolTrack využíva najmodernejšiu technológiu dnešnej doby na to, aby ponúkol svojim zákazníkom riešenie na doteraz nevyriešiteľné problémy.
Mylné zmýšlanie je, že produkt patrolTrack znamená výdavky! Sledovacie zariadenie nie je výdavok ale investícia! A investícia peniaze neberie, ale prináša...!!! 
Print page

Egyéb kiegészítők

                    
  CAN-BUS                    CAN-BUS                         CAN-BUS

Egyedi igények

Egyedi igényei, elképzelései vannak rendszerünk működésével kapcsolatban? Azonnal keressen bennünket... 
Bezár