keresés az oldalon
0-24h dispecing
0-24h dispecing
Túto službu odporúčame zákazníkom, ktorí používajú patrolTrack GPS na ochranu majetku. Ak si želáte, aby Vaše vozidlo bolo 24hodín pod dohľadom, tak je nutné objednať si túto službu. Ak Vaše vozidlo spustí poplach, systém patrolTrack okamžite nahlási túto udalosť na dispečing. Na monitore dispečera sa objaví pozícia a k tomu príslušné údaje. Pri poplachu dispečer okamžite kontaktuje majiteľa vozidla a v prípade potreby požiada príslušný útvar. 
Print page

Egyéb kiegészítők

                    
  CAN-BUS                    CAN-BUS                         CAN-BUS

Egyedi igények

Egyedi igényei, elképzelései vannak rendszerünk működésével kapcsolatban? Azonnal keressen bennünket... 
Bezár